NIEUWS 2018


Bedankje Jan Nijkamp

Jan Nijkamp heeft onlangs afscheid moeten nemen van Amusé 't Masker
Lees hier het hele artikel

Algemene Leden Vergadering.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op woensdag 17 januari, liep de 3 jarige periode voor het uitvoeren van de functie secretaris formeel af. Anita Wilderink heeft deze functie 2 volle periodes vervult, maar kon vanwege haar drukke dagelijkse werkzaamheden dit niet langer combineren met de functie van secretaris van onze vereniging. Zij stelde zich dan ook niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte Anita voor haar secretariële werk. Hiervoor kreeg ze uit handen van Truus Ankone namens het bestuur, een mooie bos bloemen. De functie van secretaris is hiermee vacant geworden. Totdat zich een opvolger komt melden, wordt deze functie als Ad Interim waargenomen door Hans Wissink.

De functie voorzitter PR commissie was al enige tijd vacant. Hiervoor werd Jackie Dijkhuis door het bestuur benaderd en voorgedragen. De leden stemden unaniem in met de voordracht, waarna Jackie als voorzitter PR toetrad tot het bestuur. .

NIEUWS 2017


2017 loopt langzaam ten einde.

Ons laatste optreden zal het Eindejaarsconcert zijn, dat wij houden op 27 december. Daarna sluiten wij dit succesvolle jaar af".

Huldiging 4 leden eerste uur

In november bestaat dit mooie en in Oldenzaal nog het enige muziekgezelschap , met operette en musical in het repertoire 40 jaar. Een jubileum kent uiteraard jubilarissen. Bij “onze” vereniging zijn vier personen van het eerste uur nog steeds aanwezig. Dat zijn Thea en Hennie Wolbert en Gerrit en Tinie Bekker. Thea en Gerrit als zingende leden. Tinie Bekker als lid van de kledingcommissie en Hennie als erelid. Hennie was jaren op zeer verdienstelijke wijze, voorzitter van Het Masker, met een klinkende staat van dienst. Na zijn voorzitterschap bleef Hennie nog vele jaren lid van de Technische commissie, totdat zijn gezondheid wat achteruit begon te gaan. Maar nog steeds is hij samen met Thea bij nagenoeg elke repetitie en concert zoveel mogelijk aanwezig en kan de technische commissie gebruik maken van zijn netwerk en expertise. De vereniging is deze vier kanjers dan ook zeer veel dank verschuldigd voor hun jarenlange belangeloze inzet. Het bestuur van Amuse ’t Masker heeft dan ook gemeend hen hiervoor in het zonnetje te zetten. 40 jaar lang je inzetten voor een vereniging, is natuurlijk zeker een welgemeend bedankje waard. Juist vanwege dit 40 jarig jubileum is onze hele vereniging met al zijn zingende leden, vrijwilligers/sters op jubileumreis gegaan. In het weekend van 22 september hebben wij een prachtige 3 daagse busreis naar de Moezel gemaakt. Vanwege een ingesteld spaarplan ijdrage uit de clubkas, was iedereen in de gelegenheid mee te gaan. Het was een prachtige 3 daagse die ons jubileum compleet maakte. Uiteraard zijn de vier kanjers, het echtpaar Wolbert en Bekker, uitgebreid gehuldigd tijdens het slotdiner. De voorzitter reikte alle vier een welverdiende oorkonde uit en het opspelden van een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde mooie gouden handgemaakte speld maakte de huldiging en het jubileum compleet.

40 jarig bestaan

In november bestaat deze mooie en in Oldenzaal nog het enige muziekgezelschap , met operette en musical in het repertoire  40 jaar.  Een jubileum kent uiteraard jubilarissen. Bij “onze” vereniging zijn vier personen van het eerste uur nog steeds aanwezig. Dat zijn Thea  en Hennie Wolbert en Gerrit  en Tinie Bekker. Thea en Gerrit als zingende leden.  Tinie Bekker als lid van de kledingcommissie en Hennie als erelid. Hennie was jaren op zeer verdienstelijke wijze, voorzitter van Het Masker, met een klinkende staat van dienst. Na zijn voorzitterschap bleef Hennie nog vele jaren lid van de Technische commissie, totdat zijn gezondheid wat achteruit begon te gaan. Maar nog steeds is hij samen met Thea bij nagenoeg elke repetitie en concert zoveel mogelijk aanwezig en kan de technische commissie gebruik maken van zijn netwerk en expertise.  De vereniging is deze vier kanjers dan ook zeer veel dank verschuldigd voor hun jarenlange belangeloze  inzet. Het bestuur van Amuse ’t Masker heeft dan ook gemeend hen hiervoor in het zonnetje te zetten. 40 jaar lang je inzetten voor een vereniging, is natuurlijk zeker een welgemeend bedankje waard. Juist vanwege dit 40 jarig jubileum is onze hele vereniging met al zijn zingende leden, vrijwilligers/sters op jubileumreis gegaan.  In het weekend van 22 september hebben wij een prachtige 3 daagse busreis naar de Moezel gemaakt. Vanwege een ingesteld spaarplan en een bijdrage uit de clubkas, was iedereen in de gelegenheid mee te gaan. Het was een prachtige 3 daagse die ons jubileum compleet maakte. Uiteraard zijn de vier kanjers, het echtpaar Wolbert en Bekker, uitgebreid gehuldigd tijdens het slotdiner. De voorzitter reikte alle vier een welverdiende oorkonde uit en het opspelden van een mooie zilveren speld maakte de huldiging en het jubileum compleet. Nog steeds wordt ons muziekgezelschap veel gevraagd in de regio Oldenzaal en omstreken. En ook dat is mede te danken aan allen die de vereniging hebben gemaakt en gevormd tot datgene wat het nu is. Een stukje historie verklaard waarom dat zo is. In 1977 werd de vereniging opgericht onder de naam “Operettegezelschap het Masker”.  Hierbij werd het links getoonde zwart/witte logo een begrip in Oldenzaal en omstreken. Vele jaren bracht dit muziekgezelschap met veel succes,  grote complete operettes op diverse grote podia. Het ledental was destijds behoorlijk groot. Maar zoals bij elke vereniging, trad ook bij ons de muzikale “recessie” in.  Hierdoor is er in de loop der jaren het nodige veranderd.  Leden werden ouder en de toestroom van nieuwe leden/vers bloed, werd steeds moeilijker. Daarnaast nam de belangstelling voor opera en operette met name de laatste jaren behoorlijk af. Om de teloorgang trachten het hoofd te bieden, werd het muzikale roer toch omgegooid. Natuurlijk in eerste instantie niet naar ieders tevredenheid, maar om muzikaal te kunnen overleven was er geen andere keuze. Vanaf ca. 2010 zijn wij, na de leden te hebben geraadpleegd,  een nieuwe muzikale weg ingeslagen. Voor sommigen met pijn in het muzikale hart, werd het aandeel opera/operette gewijzigd. Ook het logo werd aan de hedendaagse tijd aangepast. Er werd een nieuwe muzikale stroming toegevoegd, de  (klassieke) musical. De musical begon net aan diens opmars, het was dus het juiste moment leek ons. Om ook “jongeren” te interesseren voor onze vereniging zijn wij begonnen met een z.g. “projectkoor” . Dat gaf de mensen meer vrijheid en geen verplichtingen na afloop van het project. De hoop was natuurlijk gevestigd op het “blijven hangen” van projectleden.  Er hebben zich verschillende “jongeren” aangemeld voor dit koor, waarvan er inderdaad enkelen zijn blijven “hangen”. Hierdoor waren wij in staat om in 2012 een groot optreden te verzorgen in Stadstheater De Bond te Oldenzaal. Om ook het misschien wat “stoffige logo” te moderniseren zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt, waarbij uiteindelijk de meerderheid koos voor het ontwerp dat wij nu ook gebruiken. Een vlammend masker, staand voor een vooruitstrevende groep enthousiaste mensen die muziek ten gehore brengen. Wij zijn nog het enige in Oldenzaal actief opererende  muziekgezelschap die zowel operette als musical zeer succesvol op de planken brengt, daarmee velen een groot plezier brengende.  Bovendien worden er geen solisten ingehuurd, maar wordt alles door eigen solisten uitgevoerd. Hierin zijn wij ook uniek in Oldenzaal. Het grote verschil met andere (muziek)verenigen is toch wel dat wij geen statische groep zijn, maar een bewegelijk spel ten gehore en aanschouwen op de planken brengen, zonder ingehuurde solisten, enkel met eigen solisten, iets dat weinig vergelijkbare muziekgezelschappen in de regio kunnen zeggen. Er is voor het publiek constant iets te beleven op het toneel. Dat maakt dat wij nog steeds veel gevraagd worden in de regio, juist vanwege die mix en diversiteit in muziek die wij nog steeds op onderhoudende wijze voor de toeschouwers weten te brengen, daarbij onze muziekcommissie het repertoire breed heeft kunnen houden, een goede mix van bekende, maar vooral herkenbare   operettestukken en hoogtepunten uit vele bekende musicals. Hotel Het Landhuis in Oldenzaal is onze grootste opdrachtgever, waar wij tot op heden al jaren met wederzijds plezier mooie avondvullende optredens verzorgen. Dat de geboekte optredens  weer snel verder gaan, na ons reisje, zal niemand verbazen. De goed gevulde agenda moet immers weer worden afgewerkt. Gelijk na terugkomst van ons jubileumreisje op zondag, moest er op de woensdag erna alweer acte de préséance gegeven worden, met een avondvullend optreden in Markelo. Vervolgens weer enkele optredens in Oldenzaal o.a. bij Hotel het Landhuis. Kortom………Muziekgezelschap Amus? ’t Masker blijft zich hopelijk nog lang, met veel plezier en enthousiasme “vlammend”  muzikaal inzetten met onze muzikale operette en musical klanken. Mensen die dit aanspreekt en ook graag deel willen uitmaken van deze enthousiaste groep….. kijk op onze website www.maskeroldenzaal.nl, op onze eigen Facebook pagina of nog beter….. kom eens luisteren en kijken tijdens onze repetities, elke woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, bij café De Boom, Bentheimerstraat 43 te Oldenzaal. Meer info uiteraard ook bij een van onze bestuursleden. Wij dagen u muzikaal uit en willen u graag van harte welkom heten.   Jos Hesselink Voorzitter Amusé ’t Masker Oldenzaal

Facebookpagina Amuse ‘t Masker

Zoals velen al hebben ontdekt, mag onze Facebookpagina, “Amuse ’t Masker”, zich inmiddels in een behoorlijk aantal volgers verheugen.
Sinds de invoering hiervan wordt deze, door onze PR dame Jackie Dijkhuis, actueel bijgehouden en gevuld met nieuws, filmpjes en fotomateriaal. Wij hebben kunnen constateren, dat deze goed bekeken pagina enorm gewaardeerd is, afgaande op de vele reacties die wij hierover mogen ontvangen.
Dus naast onze officiële website, met daarop alle relevante informatie over onze vereniging en activiteiten, verwijzen wij graag naar onze Facebookpagina. Laat u verbazen en neem een kijkje zou ik zeggen.

40 jarig bestaan

Amuse ’t Masker bestaat dit jaar 40 jaar. Een hele tijd waarin een stormachtige ontwikkeling heeft plaatsgevonden, niet in de laatste plaats qua gewijzigde muziekkeuzes.
De van oorsprong gebrachte muziekkeuze bestond uit operette & opera. Niet voor niets was de naam bij de oprichting dan ook “operettegezelschap ’t Masker”.
Met name de laatste jaren bleek de belangstelling bij het publiek qua opera/operette terug te lopen. Met dit gegeven hebben wij ons repertoire aangepast c.q. uitgebreid met musical.
Dat bleek een schot in de roos te zijn. De aanvragen om op te treden begonnen weer binnen te komen.
Juist de diversiteit en balans in de stukken en wijze van uitvoering, maakte ons een uniek gezelschap binnen het Oldenzaalse. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij vele instanties, etc. Wij brengen onze muzikale uitvoeringen dan ook volop op de planken binnen het twentse land en zelfs soms daarbuiten. Men weet ons te vinden.
Het oude logo is inmiddels vervangen door een “vlammend” nieuw masker, waarbij de naam uiteraard grotendeels ongewijzigd is gebleven. Je zou kunnen zeggen dat nu zowel de inhoud als de verpakking wat aangepast is aan de huidige tijd en vraag vanuit het publiek. Als vereniging geven wij dit jaar extra aandacht aan dit gedenkwaardige jubileum en gaan om dit extra te vieren, in het najaar een 3-daags buitenlands tripje maken. Hieronder zijn beide “maskers” zichtbaar, evenals de verwijzing naar ons 40 jarig jubileum.

Concerten

Dat onze optredens, qua inhoud, presentatie en muziekkeuze erg in de smaak vallen bij het publiek, getuige de vele aanvragen die wij krijgen om een optreden te komen verzorgen.
Onze agenda voor 2017 zit bijna volgeboekt. Wij hebben al enkele aanvragen moeten doorschuiven naar volgend jaar. Kijk maar eens in de concertagenda 2017 onder het kopje optredens.
Het gaat dus aardig goed met onze vereniging. Het enige nadeel is, dat ook wij wel zitten te springen om “vers bloed” . De gemiddelde leeftijd gaat uiteraard omhoog en om het voortbestaan nog lang te kunnen garanderen, zal er nieuwe instroom plaats dienen te vinden. Dus………. kom gerust eens kijken en luisteren, het moet al gek zijn als er niets van uw muzikale gading bij zit. Mooie tijdbesteding en de kans om naast zingen ook op te treden.

Jos Hesselink
Voorzitter muziekgezelschap Amuse ‘t Masker

Eindejaar concert Hotel Het landhuis 29-12-2016

Op donderdag 29 december hebben wij het muzikale jaar 2016 afgesloten met een fantastisch eindejaar concert bij onze “vaste klant” Hotel Het Landhuis in Oldenzaal.
Deze keer was gekozen voor vele afzonderlijke groepjes, zodat het een gevarieerd gebeuren was voor het in grote getalen aanwezige zeer enthousiaste publiek.
Het eerste deel werd geopend met Willkommen, gevolgd door het mooie Santa Lucia, uitgevoerd door een groep dames die door de kledingcommissie waren uitgerust met een mooi witte verlichte Boa.
Het was trouwens de “primeur” qua kleding voor de dames. Zij traden vanavond op in de door de kledingcommissie vervaardigde avondjurken, in drie verschillende kleuren. Het stond prachtig en had een mooie uitstraling. Maar kijk naar de gemaakte foto’s door onze “PR girl” Jackie, die de nodige mooie foto’s heeft gemaakt.
Ook staan op onze Facebookpagina enkele geluidsfragmenten.
Kijkt u daarom ook eens op onze Facebookpagina.
Na het Santa Lucia volgden er een aantal solo’s, waaronder Let it Snow, The Little drummer boy, Vrede, on my own, Alle Maskiert.
Als sluitstuk voor de pauze werd het Wolgalied in driemansformatie gevoelig en mooi neergezet.
Na de pauze volgden de nodige bekende en minder bekende koorstukken, waarbij het publiek zichtbaar genoot.
Er werd afgesloten met het goed ontvangen You never walk alone, uitgevoerd door solist en koor. Ook het publiek vond het allemaal geweldig, afgaande op het enorme applaus.
Nadat de voorzitter de commissies en de muzikale begeleiding had bedankt, werd het publiek door de zangers en zangeressen bedankt met een applaus voor hun enthousiasme.
Aan de bar werd vervolgens na het omkleden en opruimen nog enige tijd de z.g. 3de helft benut.
Wij kunnen terugkijken op een mooi muzikaal jaar en wensen allen die ons een warm hart toedragen heel veel geluk, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar 2017.

Jos Hesselink
Voorzitter muziekgezelschap Amuse ‘t Masker

Optreden Molenkamp 26 oktober 2016

Op woensdag avond 26 oktober j.l gaf Amusé 't Masker een prachtig optreden in de Molenkamp van zorggroep Sint Maarten in Oldenzaal.
De vrolijke klanken klonken gezellig door de recreatiezaal, vele bewoners van de Molenkamp genoten zichtbaar van dit concert!
Het was het voorlaatste concert voor 2016.

Wij houden op donderdag 29 december nog een eindejaars concert bij Hotel Het Landhuis


Optreden Watermolen van Bels

Op zondag, 11 september om 13:00 uur, werd de aftrap gedaan voor het optreden van ons muziekgezelschap bij de watermolen van Bels.
Dit jaar in de feesttent die achter het hoofdgebouw stond. De tent was behoorlijk goed gevuld met enthousiast publiek, ruim 100 personen, die wij konden laten genieten van datgene wat wij muzikaal ten gehore brachten. Voordat wij begonnen met ons optreden, werd de waard Martin Bels eerst gefeliciteerd met het 100 jarige jubileum van zijn zaak.
In het eerste deel, welke gevuld was met vrolijke operetteliederen en licht klassiek getinte muzikale werken, werd het publiek tevens getrakteerd op diverse solo’s, duetten en muzikale trio’s. Deze veelal nieuwe muzikale werken, werden door onze, uit eigen gelederen komende solisten, uitgevoerd.
Het publiek genoot zichtbaar van de gebrachte muziek en bracht dat tot uiting in het vele applaus en de complimenten die wij mochten ontvangen.
Na de pauze werden door ons diverse bekende muziekstukken uit musical gebracht.
Ook hierin weer de nodige nieuwe liederen, gebracht door koor en solisten.
Mede dankzij de hulp van dirigent en pianiste en natuurlijk de dames van de kledingcommissie en de mannen van de Technische dienst, werd het optreden weer een groot succes.
Door de PR zijn diverse foto’s etc. gemaakt, die weer te bewonderen zijn op onze facebookpagina. (www.facebook.com/amuse.tmasker)
De aanwezigen vonden het bijzonder jammer dat het om 15:00 uur afgelopen was, hetgeen genoeg zegt over de inhoud en wijze van uitvoeren. Iedereen kan dus erg tevreden terugkijken op dit geslaagde concert.

Optreden tijdens Boeskool op 16 augustus
Op dinsdagavond, 16 augustus, verzorgde ons gezelschap de muzikale opening tijdens de Boeskool is los in Oldenzaal. Middels een z.g. Flashmob werd het publiek op ludieke wijze “Willkommen” geheten, hierbij begeleid door het fantastische orkest van van de Koninklijke harmonie St Joseph uit Oldenzaal onder leiding van Romano Mediati.
Voor beiden een mooie en geslaagde ervaring.
Op zondag, 11 september a.s. zal muziekschap Amuse ’t Masker uit Oldenzaal een gevarieerd optreden verzorgen op de mooie locatie De Watermolen van Bels te Mander.
Dit jaarlijks terugkerend optreden geniet inmiddels grote regionale bekendheid. Dit jaar zal het optreden gehouden worden in een grote tent die o.a. voor deze gelegenheid door de uitbater Martin Bels bij zijn locatie is opgesteld, zodat doorgang ook bij evt. slecht weer kan worden gegarandeerd (zie voor nadere info ook de website van de Watermolen van Bels).
Er zijn naast veel bekende koorstukken uit operette en musical, dit keer vele solo’s, duetten, etc. te beluisteren, allen uitgevoerd door onze zangers en zangeressen uit de eigen gelederen.
De gevarieerdheid in gebrachte stukken maakt het zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren.
Ook zijn wij nog op zoek naar sopranen en alten die ons mooie muziekgezelschap willen komen versterken. Kijk voor meer info op deze website of op facebook.
Aangang optreden 13:00 uur en de toegang is gratis.

Nieuwe muzikale route
Muziekgezelschap Amuse ’t Masker is inmiddels geheel overgestapt van het “Rondje Europa” op een effectiever blokkensysteem qua muziekkeuze.
Hiermee is ons gezelschap op muzikaal gebied aanmerkelijk effectiever en kan hierdoor sneller inspelen op vraag die ons bereikt voor onze optredens.
Wij zijn nu in staat om snel een mooi, passend en gevarieerd muzikaal programma te brengen voor elk soort publiek.
Hierbij moet je dan denken aan verschillende door onze muziekcommissie samengestelde muzikale blokken, op het gebied van musical en operette . Daarnaast beschikken wij naast het brengen van bekende koorstukken op beide terreinen, over een behoorlijk aantal solistisch gebrachte stukken, ( duetten, trio’s, kwartetten en solisten).
Dit maakt dat wij zeer flexibel zijn en deze stukken naadloos passend in het te brengen optreden kunnen inbrengen. Dat geeft de koorleden de kans om zich om te kunnen kleden voor een volgend stuk en het publiek mooie solo’s te laten horen. Overigens zijn alle gebrachte solo’s nog steeds door de eigen leden gezongen.
De nieuwe solo’s zijn o.a. I know him so wel (duet),
Walking in the air (duet) ,
You Never Walk Alone (solist met koor),
What I did for love (solist), Mijn leven blijft van mij (solist),
Wolgalied (uniek in drieman formatie, diverse solo’s uit De Jantjes, etc. etc.
Er komen maandelijks nieuwe solo’s, duetten etc. bij, naast allerlei nieuwe stukken.
Zo zal er dit jaar begonnen worden met delen uit de bekende musical Westside story. Voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet.
Voor een actuele lijst verwijs ik u naar het hoofdstuk “repertoire”, links in de balk.
Uiteraard zijn ook wij nog steeds op zoek naar nieuwe aanwas voor ons muziekgezelschap. Ik nodig u dan ook van harte uit eens te komen luisteren op een van onze repetitieavonden (of optredens) Mogelijk lijkt het ook u iets om deel uit te gaan maken van onze gezellige club.
Zingen maakt immers blij en samen iets ondernemen en bouwen aan een mooi muzikaal resultaat op elk gebied, waarbij er ook deels regie wordt toegepast is toch uitdagend en spannend ? Zeg nu zelf………
Ik hoop u dan ook in welke hoedanigheid te treffen bij ons muziekgezelschap. U bent uiteraard van harte welkom en de koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens,

Jos Hesselink, voorzitter Muziekgezelschap Amuse ’t Masker.

Wijzigingen bestuur en commissies
Vanwege gezondheidsredenen heeft de voorzitter van de Muziekcommissie, Willem Klein Onstenk, het stokje moeten overdragen.
Willem blijft wel commissielid. Bernard Arends is bereid gevonden de taak van voorzitter van de muziekcommissie over te nemen.
Op de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2016 zijn de leden akkoord gegaan met de voordracht van Bernard als nieuwe voorzitter van de muziekcommissie, zodat hij nu officieel benoemd is als nieuwe voorzitter van deze commissie.
De muziekcommissie is per diezelfde datum uitgebreid met Enrico Wilderink en Rinus Wilderink, beiden als commissielid.
Beiden zijn geen zingend lid, maar hebben hun sporen op muzikaal gebied al ruimschoots kunnen waarmaken.
Beiden waren al commissielid bij de Technische commissie en blijven dat ook doen. Het ligt in de lijn der bedoelingen om beiden het koor muzikaal qua begeleiding daar waar mogelijk, te laten ondersteunen, Enrico op de elektrische gitaar en Rinus met drums.
Ook een muzikale kentering bij Amusé ´t Masker. Hebben nu ook muzikale begeleiders in onze gelederen waar wij nog veel van zullen gaan horen.
Wij zijn in februari gestart met een vernieuwd programma, waarbij er blokken ingestudeerd gaan worden die probleemloos naar wens kunnen worden ingezet bij optredens.
De blokken zullen bestaan uit operette en musical. Ook zijn wij nu bezig met het instuderen van nieuwe stukken, die nadat het onder de knie zit, ingevoerd gaan worden.
Nieuwe ingebrachte solo's , duetten, etc. maken hiervan deel uit.

Kerstconcert in het Hotel Het Landhuis
Op zondag 27 december zal er in Hotel Het Landhuis te Oldenzaal een speciaal voor kerst gemaakt concert worden uitgevoerd, Hierin vele nieuwe nummers met erg veel variatie met een keur aan solo's, duetten etc. Aanvang 20:30 uur.

Concert in de Mariahof
Op woensdagavond 14 oktober j.l was de zaal van de Mariahof in Oldenzaal weer goed gevuld met een enthousiast publiek dat naar het optreden kwam kijken van Amusé ’t Masker uit Oldenzaal.
Het betrof vanavond een avond in Weense stijl, alle liederen die ten gehore werden gebracht hadden iets met Duitsland/Oostenrijk te maken.
Op woensdag 28 oktober zal het zelfde concert in de Scholtenhof gegeven worden aanvang 19.30. We hopen uiteraard op weer een volle zaal met enthousiast publiek
Bekijk de foto's in het fotoalbum

Concert in het Landhuis
Op woensdagavond 20 mei j.l was de zaal van ’t Landhuis in Oldenzaal weer goed gevuld met een enthousiast publiek dat naar het optreden kwam kijken van Amusé ’t Masker uit Oldenzaal.
Veel muzikale hoogstandjes werden er weer ten gehore gebracht, variërend van operette tot musical. Via onderstaande foto’s een impressie van deze enerverende avond onder leiding van dirigent Henk Wijzenbeek, pianiste Bernadette Groot en de regie was in handen van Hennie van der Leest.
Bekijk de foto's in het fotoalbum

Concert Alexander Hegius Gymnasium te Ahaus
Op zondag 22 maart om 15:00 uur begon het concert, na een warme verwelkoming door de organisator “Herr Heying”.
De muzikale leiding was nu in handen van dirigent Henk Wijzenbeek (zijn 1ste concert met ons !), aan de vleugel zat Bernadette Groot en er was op gitaar begeleiding van Enrico Wilderink.
Onze technische mannen hadden er voor gezorgd dat geluid, licht etc.ook nu weer prima in orde waren.
De kleedsters Truus Ankone en Tini Bekker zorgden voor de juiste aankleding.
Ook deze keer had onze muziekcommissie een mooi gevarieerd programma in elkaar gezet, toegespitst op de ca. 200 aanwezige gasten.
Onze “spreekstalmeester” Bernard Arends begon onze muzikale ervaringen met de Masker busreis door Europa te vertellen, nadat de heren de gasten “Willkommen” hadden geheten. In rap tempo werden verschillende steden aangedaan, waarbij uiteraard passende liederen werden gezongen, van Lilli Marleen, naar diverse koorstukken, het Jagerschor, Rosen in Tirol, Tarantella, Mamma Mia, Eine nacht in Venedig, etc.
Het aanwezige publiek was zichtbaar onder de indruk van de mooie kleding, de goede muziekkeuze, leuke bijpassende regie, in elkaar gezet door onze regisseuse Hennie v.d. Leest en natuurlijk ons geweldige koor.
Het aanwezige publiek vroeg na afloop om een muzikale toegift, die door ons werd gehonoreerd middels het lied Gluckliche Reise. Na afloop waren er bloemen en een lang aanhoudende staande ovatie.
Heerlijk om mee te maken, daar doen wij het ook voor. Er werd door onze PR medewerkster ‘Jackie’ weer een heel stel mooie foto´s gemaakt die te zien zijn op verschillende media en natuurlijk op deze website.
Kortom, het was een fantastisch zeer geslaagd concert, dat prachtig aansloot op deze zonovergoten middag.

Dirigentenwissel
Na ruim 2 jaren onze dirigent te zijn geweest, moest Christo Guenov helaas besluiten ons als dirigent te verlaten. De afstand Borculo, waar Christo woonachtig is, en Oldenzaal bleek in combinatie met zijn overige werkzaamheden, niet meer met elkaar te combineren. Gedurende deze periode hebben wij van zijn muzikale kwaliteiten mogen genieten.
Op woensdag 28 januari hebben wij op informele wijze afscheid genomen van Christo. Wij hebben hem een fotoboek aangeboden met daarin foto's van de periode dat hij bij ons als dirigent werkzaam is geweest.
Voeg daarbij een door ons allen ondertekende kaart met daarop "bedankt" en een mooie bos bloemen wat het tot een mooi afscheid maakte. Christo werd uitgezwaaid en bezongen met ons bekende nummer; "Reich mir zum Abschied noch einmahl die Hande". Christo bedankt voor de mooie en leerzame tijd ! Het ga je goed.
Christo is voordat hij afscheid heeft genomen van ons koor, mede op zoek gegaan naar een goede vervanger voor hem. Die hebben wij gevonden in de persoon van Henk Wijzenbeek.
Het overdragen van het muzikale stokje ging uiteraard met enig humoristisch ceremonieel gedoe gepaard. Henk werd door de heren welkom geheten met ons bekende openingsnummer "Wilkommen".
Na de "inwijding" nam Henk het muzikale spreekwoordelijke stokje letterlijk over en ging aan de slag. De eerste repetitie onder zijn deskundige muzikale leiding is hiermee begonnen.
Henk, van harte welkom !

Bekijk een filmfragment

Kerstconcert 2014
Op zaterdag 27 december 2014 hebben wij bij Hotel Het Landhuis in Oldenzaal een kerstconcert gegeven.
Voor dit concert waren speciaal enkele nieuwe kerstliederen ingestudeerd, zoals o.a. Keep the Candle burning, Prettig kerstfeest allemaal.
Uiteraard ontbrak hier niet het oer Oldenzaals kerstlied “een kinderlyn so lovelijk”.
In tegenstelling tot al onze andere optredens, waarbij altijd toneel en acteerwerk komt kijken, hebben wij dit concert “statisch” uitgevoerd, dus met muziekmap en “niet bewegend”.
Wel wennen maar een keer iets anders. Het geheel van dit gebeuren was in de vorm van een kerstverhaal gegoten, samengesteld door onze tenor Willem Klein Onstenk en gebracht door zijn vrouw Roelie.
Deze opzet was vanwege het bijzondere karakter en de tijd waarin het zich afspeelde erg goed gekozen.
De gasten en andere aanwezigen vonden het geweldig. Na afloop kregen wij erg veel waardering.
Vele gasten waren al vaker gedurende de kerstdagen bij het hotel als gast aanwezig en kenden ons gezelschap.
Vonden het zeer verrassend zoals wij dit gebracht hebben. Naast de kerstliederen was het geheel perfect in de vorm van een kerstverhaal dat als rode draad door het hele optreden liep. Gaat waarschijnlijk wel een vervolg krijgen.

In Memoriam Anne van Dijk
Begin september is Anne van Dijk overleden, na een paar jaar van vooral geestelijk lijden.
Anne is jarenlang lid geweest van 't Masker en heeft als tenor zowel solo- als koorpartijen gezongen, o.a. in "De Graaf van Luxemburg", "Fiddler on the Roof" en "Der Vogelhändler" om maar eens iets te noemen.
Opvallend moment was b.v. de vijf, lange, lange minuten op een bank zittend en wachtende op de volgende scene, in een volle zaal van Stadstheater De Bond..... en het publiek dacht dat het zo hoorde, ter wijl het oponthoud te wijten was aan een solist die niet door had dat de volgende scene al was begonnen en dus even naar het toilet was gegaan. Voor Anne geen probleem, hij maakte het wel geloofwaardig door zijn spel.
Anne nam zijn muzikale rollen erg serieus. Hij had geen kennis van muzieknoten en luisterde daarom veel opnames af om zo de muziek in zich op te nemen en eigen te maken. Hij speelde zijn rollen met veel enthousiasme en was voor het optreden meestal erg nerveus en prikkelbaar, hetgeen hem vaak op reacties uit de "mannenafdeling" kwam te staan.
Anne was ook erg handig en hielp daarom regelmatig mee met het bouwen van decors voor 't Masker. Wij kennen Anne vooral ook van de "3de helft", altijd "een kleine bruine met een kop erop". En daarna nog gezellig een paar biertjes.
Privé was Anne regelmatig als klusser werkzaam; menig Maskerlid heeft dat zelf mogen ervaren. Herman Alink en Willem Klein Onstenk hebben Anne regelmatig bezocht op elke eerste maandag van de maand. Voor Anne was de maandelijkse sirene een herkenningsmelodie voor onze komst. Zij zongen dan vooral de nummers die Anne goed kende, hij kon ze woordelijk meezingen...hoe wonderlijk als je niet meer kunt praten.
"Last uns abschied nehmen mit lächendem Gesicht" was altijd ons slotlied. Dat wordt nu helaas niet meer gezongen.
Anne werd 70 jaar. ................ Anne bedankt !
Je muzikale vrienden.


Buitenconcert op zondag 7 september
Het was een uitermate geslaagd concert bij Bels afgelopen zondag. Veel publiek en erg goede reacties op de inhoud en kwaliteit gehad.
U heeft diverse verschillende solo's, duetten, terzetten en koorzang kunnen beluisteren.
Ook de uitbater, Martin Bels heeft zijn muzikale medewerking verleend door het zingen van enkele italiaanse werken.

Lees hier het verslag uit Twente Journaal

Bekijk het affiche van het Buitenconcert

Programma Concert bij de watermolen van Bels op 7 september a.s.


Tijdelijke verhuizing;
Op zaterdag 3 mei 2014 hebben een aantal leden van onze vereniging de handen uit de mouwen gestoken om de tijdelijke verhuizing van onze opslag te realiseren. In verband met renovatiewerkzaamheden moesten de spulletjes tijdelijk even naar een naastgelegen loods worden verplaatst. Onder leiding van onze voorzitter technische commissie Leo Kip, verliep de dag soepel. Mariet Nijkamp voorzag de “zwoegers” van koffie, frisdrank en koek. De onderlinge sfeer was zoals gebruikelijk weer goed. Er werd naast de noodzakelijke arbeid uiteraard ook weer veel gelachen. Onderstaande foto’s geven een beeld van de werkzaamheden.


 

Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de commissie Public Relations, Jos Hesselink, @mail: joshesselink@live.nl . Uiteraard ben je hiervoor ook welkom op een van onze repetitie, dat kan elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur bij café restaurant de Boom, Bentheimerstraat 43 te Oldenzaal. Ingang aan de zijkant in de Richter Bosstraat. Sinds de oprichting oefenen en repeteren wij hier.