Commissies:

Muziekcommissie:
De muziekcommissie bestaande uit:
voorzitter: Bernard Arends
Commissieleden: Willem Klein Onsterk, Enrico Wilderink, Mirjam Hesselink en adviserend commissielid Anita Schoenmakers
Henk Wijzenbeek maakt als dirigent automatisch deel uit van deze commissie.

De muziekcommissie stelt uiteindelijk het muzikale programma & repertoire vast voor de concerten, in nauw overleg met de kledingcommissie.
Kleding&Grimecommissie:
Voorzitter: Truus Ankone
Commissieleden Kleding: Karin Henke, Oda Velthuis, Tini Bekker, Marie van Dijk
Commissieleden Grime; Rietjes Boers, Anita Schoenmaker, Mirjam Hesselink

De kledingcommissie draagt zorg voorde keuze en het inpassen in het programma van de juiste kleding & accessoires, wederom in nauw overleg met de muziekcommissie, zodat muziek en kleding goed op elkaar zijn afgestemd en er zomin mogelijk "omkleedmomenten" plaatsvinden. Daar waar nodig zorgt deze commissie voor evt. nieuwe kleding. Daar waar mogelijk wordt deze in eigen beheer gemaakt. Zij kopen hiervoor de juiste stof etc. in. Deze commissie verricht bergen werk, achter de schermen, zodat ons gezelschap er altijd "pico bello" bijloopt. Momenteel vindt er een inhaalslag plaats m.b.t. het vervangen van o.a. de baljurken bij de dames.

De grimecommissie draagt zorg voor het tijdig en mooi "grimen/schminken" van de koorleden. Dit om te voorkomen dat de gezichten gaan "glimmen" onder de vaak warme lampen. Deze dames maken zelf ook deel uit van het koor en doen deze activiteit erbij. Zij zorgen ervoor, dat de leden tijdens het optreden een goede "uitstraling" hebben. Ook zien zij erop toe dat er tijdens de voorstellingen geen sieraden etc. gedragen worden, i.v.m hinderlijke schitteringen. Deze dames zijn vroeg paraat om een ieder tijdig te kunnen grimen en schminken.
Technische Commissie:
Voorzitter: Leo Kip
commissieleden: Roy Kip en Enrico Wilderink, Rinus Wilderink.

De mensen van de Technische commissie zorgen voor een tijdige aanwezigheid van attributen voor het toneel, omkleedruimtes en rekken, materiaal voor de grime en alle voor een concert benodigde materialen voor op en rond het toneel. Zij “kleden het toneel aan”. Tevens zorgen zij voor de ver/belichting, de muzikale ondersteuning qua apparatuur. Alle zaken rondom een concert verzorgen deze mannen, zodat de uitvoerende zangers en zangeressen de benodigde accessoires tijdig aangereikt krijgen, indien nodig. Tevens maken zij vele achtergronden zelf, waaronder bouwwerken (podia, loopbruggen, etc.). Het aansturen van de uitvoerenden gebeurd door deze mensen. De voorzitter van deze commissie heeft dan ook tevens de functie van “voorstellingsleider”. Hij ziet er dus op toe, dat het geheel vlekkeloos verloopt, mensen op tijd klaar staan voor een concert, op tijd afgaan om te kleden, etc. Deze mannen moeten dan ook ruim voor een concert al aanwezig zijn om de zaak op te bouwen, etc. Verrichten dus ook de nodige hand en spandiensten.
Public Relations commissie;
Voorzitter: Jackie Dijkhuis
Vast commissielid: Jos Hesselink

Zij zijn verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden, het boeken van concerten, het afsluiten van contracten, de contacten met de media, het schrijven van persberichten en alles wat verder met reclame voor Amusé ’t Masker te maken heeft.
Alle contacten “naar buiten” lopen via deze commissie.
Het bestuur van onze vereniging is eigenlijk de overkoepelende commissie, waar de besluiten en beslissingen worden genomen. In het bestuur hebben alle voorzitters van de commissies zitting.
De “schatkistpenningen” worden bewaakt door onze penningmeester Hans Wissink. Hans zorgt voor een goede financiële afhandeling en inzichtelijke boekhouding.
Hans Wissink is Ad Interim onze secretaris binnen het bestuur.
Binnen onze vereniging is er sprake van een open en transparante manier van werken. Dit is tevens het noodzakelijke draagvlak, wat een absoluut vereiste is om een vereniging optimaal te kunnen leiden/aansturen.