Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden van het gezelschap.

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris / vice vz.   
Jos Hesselink
Hans Wissink
Hans Wissink Ad Interim

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, de overige bestuursleden zijn de voorzitters van de volgende commissies;

Technische commissie
Muziekcommissie
P.R. commissie
Kleding en grime commissie

Leo Kip
Bernard Arends
Jackie Dijkhuis
Truus Ankone

Ledenwerving Mirjam & Jos Hesselink, (0049)5924-785246 of 06-53119653
Boekingen Jos Hesselink, (0049)5924-785246 of 06-53119653 e-mail: joshesselink@live.nl

In deze commissies zijn buiten de zingende leden, nog 11 meewerkende leden actief.

De muzikale leiding;
Dirigent
Pianist/repetitor

Henk Wijzenbeek
Bernadette Groot
De artistieke leiding (regie) wordt afhankelijk van de uitvoering, door een ingehuurde kracht of door iemand uit eigen gelederen gevoerd.

Repetities iedere woensdagavond met uitzondering van de zomervakantie bij Café restaurant de Boom, Bentheimerstraat 43 te Oldenzaal. Telefoon 0541-512608

Aanvang repetitie:                20.00 uur           
Einde repetitie:                     22.00 uur


voor informatie en boekingen kunt u contact opnemen met Jos Hesselink, (0049)5924-785246 of 06-53119653 e-mail: joshesselink@live.nl